Kokius duomenis bei informaciją būtina pateikti, norint įsigyti jau įsteigtą įmonę?

Norint įsigyti jau įsteigtą įmonę (UAB) reikalinga ši informacija:

  1. AKCININKŲ duomenys:
  • Jei akcininkas fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei akcininkas yra sudaręs santuoką, nurodyti sutuoktinio vardą, pavardę, asmens kodą. Jeigu yra sudaryta vedybų ar turto padalijimo sutartis, atsiųsti sutarties kopiją, o vykstant pas notarą turėti originalą.
  • Jei akcininkas užsienio fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei akcininkas yra sudaręs santuoką užsienyje, pateikti pažymą apie šeimyninę padėtį su žyma „Apostille“ ir vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu yra sudaryta vedybų ar turto padalijimo sutartis, pateikti sutartį su žyma „Apostille“ ir vertimu į lietuvių kalbą. Užsienio dokumentai, išduoti Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje atleidžiami nuo jų tvirtinimo pažyma Apostille. Užsienio fizinis asmuo gali šių dokumentų nepateikinėti, jeigu sutinka, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje nebūtų nurodoma nuosavybės forma (asmeninė/bendroji jungtinė sutuoktinių).
  • Jei akcininkas juridinis asmuo – juridinio asmens įstatai, registravimo pažymėjimas (išrašas). Kai akcininkas yra užsienio juridinis asmuo – įstatai ir išrašas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo yra įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre su žyma „Apostille“ ir vertimu į lietuvių kalbą. Užsienio dokumentai, išduoti Moldovos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje atleidžiami nuo jų tvirtinimo pažyma Apostille.
  1. Informacija, kokiais procentais bus valdomos akcijos, jeigu akcininkų bus du ir daugiau.
  2. Skiriamo DIREKTORIAUS asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresas.
  3. Įmonės BUVEINĖS adresas (jeigu adresas keičiamas įmonės pirkimo-pardavimo metu, registracijos adresą suteikiame 1 metų laikotarpiui nemokamai) bei patalpų savininko sutikimas.
  4. Įmonės KONTAKTAI Juridinių asmenų registrui (telefono numeris, elektroninis paštas).