Kodėl verta IĮ ir MB pertvarkyti į UAB?

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įstatymo nuostata, pagal kurią IĮ savininkai ir MB nariai privalomai draudžiami nuo asmeniniams poreikiams imamų sumų, kurios per mėnesį negali būti mažesnės nei minimalioji mėnesio alga, net jeigu lėšos asmeniniams poreikiams nėra išimamos. Pasikeitus įstatymui, šių įmonių savininkai kas mėnesį privalo mokėti 30,3 proc. VSD įmoką (iki 2017 m. liepos 1 d. – 30,8 proc.) arba 32,3 proc. (iki 2017 m. liepos 1 d. – 32,8 proc.), jei IĮ savininkas ir MB narys pensijų kaupime dalyvaujama papildomai.

Tuo tarpu UAB akcininkai nėra privalomai draudžiami VSD, todėl jokių mokesčių nemoka, nebent jie yra įdarbinami UAB kaip darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Taigi IĮ savininkui ir MB nariui, investavusiam į įmonę, tenka didesnė mokestinė našta nei UAB akcininkui.

IĮ verta pertvarkyti į UAB ir dėl tos priežasties, kad IĮ yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kur IĮ savininkas už visus įmonės įsipareigojimus atsako savo turtu. Tuo tarpu UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir jo savininkai yra atsakingi tik savo pinigų dalimi, kurią jie sumokėjo įsigydami įmonės akcijas, bei įmonės turtu.

Atsižvelgiant į visa tai, rekomenduojama apsvarstyti galimybę smulkaus verslo formas, tokias kaip IĮ ar MB, pertvarkyti į UAB.

Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nėra likviduojamas, juridinio asmens kodas nepasikeičia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma.

Tad, kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums pertvarkyti turimą verslą į Jums palankesnę teisinę formą.