Įmonių likvidavimas

Jei nuspręsite likviduoti įmonę (UAB, MB ar kt.), kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums atlikti visus su likvidavimu susijusius veiksmus. UAB „Juriscon“ teikia teisines, apleistos buhalterijos sutvarkymo bei dokumentų archyvavimo paslaugas. Atliekame visus formalumus, susijusius su įmonės (UAB, MB ar kt.) likvidavimu, pradedant nuo kompetentingo juridinio asmens organo sprendimo dėl įmonės (UAB, MB ar kt.) likvidavimo parengimo iki įmonės (UAB, MB ar kt.) išregistravimo iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro.

Likvidavimo procedūra:

 1. Priimamas kompetentingo juridinio asmens organo sprendimas dėl įmonės (UAB, MB ar kt.) likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo;
 2. Paskelbiama viešai apie įmonės likvidavimą;
 3. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruojamas likviduojamo juridinio asmens teisinis statusas;
 4. Sudaromas likvidavimo laikotarpio pradžios balansas;
 5. Įmonė išregistruojama iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registro;
 6. Nutraukiamos darbo sutartys, atsiskaitoma su darbuotojais;
 7. Pateikiamos likvidavimo pradžios mokesčių deklaracijos;
 8. Sumokamos socialinio, sveikatos draudimo įmokos, baudos, delspinigiai;
 9. Baigiami vykdyti likviduojamos įmonės sandoriai;
 10. Atsiskaitoma su įmonės kreditoriais;
 11. Išregistruojamas įmonės kasos aparatas (jeigu reikia);
 12. Pateikiamos likviduojamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos mokesčių deklaracijos;
 13. Juridinio asmens dalyviams paskirstomas likęs likviduojamos įmonės turtas, surašomi jo perdavimo aktai;
 14. Uždaromos likviduojamos įmonės sąskaitos bankuose;
 15. Sudaromas likviduojamos įmonės veiklos laikotarpio pabaigos balansas;
 16. Sunaikinamas likviduojamos įmonės antspaudas (jeigu reikia);
 17. Likviduojamos įmonės dokumentai atiduodami saugoti archyvui;
 18. Surašomas įmonės likvidavimo aktas;
 19. Įmonė (UAB, MB ar kt.) išregistruojama iš VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro.