Įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimas nepilnamečiui

Nepilnametis turi teisę įgyti nuosavybėn įmonės (UAB ir kt.) akcijas. Tačiau, nepaisant to, nepilnamečio teisė valdyti, naudoti ar disponuoti turima įmone (UAB, MB ir kt.) yra ribojama. Įmonę (UAB, MB ir kt.), kuri yra nepilnamečio nuosavybė, valdo nepilnamečio tėvai.

Nepilnamečio įmonę (UAB, MB ir kt.) valdo abu tėvai bendru sutarimu. Jei tarp tėvų kyla ginčų, kaip valdyti įmonę (UAB, MB ir kt.), bet kuris jų turi teisę kreiptis į teismą su prašymu nustatyti įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymo tvarką. Jeigu vieno iš tėvų valdžia yra apribota, nepilnamečio įmonę (UAB, MB ir kt.) valdo kitas tėvas. Jeigu tėvai išsiskyrę, įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymo teisė priklauso tam iš tėvų, su kuriuo nepilnametis gyvena.

Už nepilnamečius iki keturiolikos metų įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo, pirkimo-pardavimo ar kitus su įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymu susijusius sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai.

Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo, pirkimo-pardavimo ar kitus su įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymu susijusius sandorius sudaro, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Sutikimo forma turi atitikti sudaromo sandorio formą. Sandoriai, sudaryti be atstovų pagal įstatymą sutikimo, galioja, jeigu tokį sutikimą atstovas pagal įstatymą duoda po sandorio sudarymo.

Įmonės (UAB, MB ir kt.) vadovu gali būti pilnametis, t.y. 18 metų amžiaus sulaukęs, fizinis asmuo, kurio teisės, susijusios su veiksnumu, nėra apribotos įstatymų nustatyta tvarka.