Įmonės (UAB, MB ir kt.), kurios pavadinime vartojamas žodis „Lietuva“, steigimas

Kada įmonės (UAB, MB ir kt.) pavadinime galima vartoti Lietuvos vardą? Juridinių asmenų registro nuostatuose yra numatyti atvejai, kada steigiamos įmonės pavadinime galima vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą Lietuva.

Steigiama įmonė (UAB, MB ir kt.) turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

  1. Įmonės, kurios pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas perkeliamas į kitos jos steigiamos įmonės (UAB, MB ir kt.), kurios vienintele steigėja yra ši įmonė, pavadinimą;
  2. Įmonės, kurios pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas perkeliamas į kito jos steigiamo filialo ar atstovybės pavadinimą;
  3. Įmonė, kurios pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia savo pavadinimą;
  4. Įmonė ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigusi savo filialus ar atstovybes;
  5. Įmonės filialą ar atstovybę steigia užsienio įmonė;
  6. Įmonės steigėjais yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigtos įmonės;
  7. Įmonės steigėjais yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų.
  8. Įmonė savo pavadinime ketina vartoti Lietuvos vardą norėdama nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje ketina vykdyti savo veiklą, ir tai yra nurodžiusi savo steigimo dokumentuose.