Įmonės (UAB, MB ar kt.) steigimas per notarą

Jei ketinate kurti verslą, pirmiausia, turėtumėte pasirinkti tinkamą teisinę formą (UAB, MB, IĮ ar kt.). Apsisprendę dėl teisinės formos (UAB, MB, IĮ ar kt.), turėtumėte pasirinkti įmonės pavadinimą. Rinkdamiesi pavadinimą, turėtumėte atsižvelgti į tai, ar pavadinimas nėra užimtas, t.y. ar nėra įregistruotų tapačių ar klaidinančiai panašių kitų įmonių ir prekių ženklų.

Jeigu pavadinimas nėra užimtas, galite rengti įmonės steigimo dokumentus. UAB steigimo atveju sudarę steigimo aktą/sutartį galite vykti į bet kurį pasirinktą banką Lietuvos Respublikoje atidaryti kaupiamosios banko sąskaitos. Atidarę įmonei kaupiamąją banko sąskaitą, apmokate įstatinį kapitalą. UAB minimalus įstatinis kapitalas yra 2500 Eur. MB ir IĮ steigimo atveju kaupiamosios banko sąskaitos atidarymas nėra būtinas, kadangi įmonės pagal teisės aktų reikalavimus neprivalo turėti įstatinio kapitalo.

Įmonės steigimo dokumentai yra tvirtinami notaro. Notaras užpildo prašymą Registrų centrui kartu su tvirtinamuoju įrašu, kad dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi, įmonės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir įmonę galima įregistruoti. Įmonės įregistravimas Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“ trunka iki 3 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kai tik įmonė yra įregistruojama Juridinių asmenų registre VĮ „Registrų centras“, turite nuvykti į banką pakeisti įmonės sąskaitą iš kaupiamosios į einamąją ir užpildyti parašų/antspaudo pavyzdžių kortelę.

Kreipkitės į mus ir mes už Jus atliksime visus aukščiau nurodytus veiksmus:

 

Kontaktai:

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt