Įmonės pertvarkymas

Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia verslo subjektams galimybę pakeisti juridinio asmens teisinę formą. Tokia procedūra vadinama pertvarkymu, po jos atlikimo įmonės kodas lieka nepakitęs, kaip ir  įmonės sąskaita banke.  Verslo subjekto pageidavimu pavadinimas gali būti pakeistas, arba koreguojama tik teisinę formą nusakantį pavadinimo dalis. Pradedami veikla su individualia įmone ar  mažąja bendrija (MB ) verslininkai su laiku išauga, taip pat norėdami pasinaudoti didesnėmis galimybėmis gauti finansavimą gali persitvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę (UAB) arba akcinę bendrovę. Egzistuoja galimybė ir pertvarkyti UAB į individualią įmonę, tuo atveju, jeigu UAB yra vienintelis akcininkas –  fizinis asmuo. Įstatymai numato įsipareigojimą pertvarkant įmonę informuoti kreditorius apie teisinės formos keitimą įstatuose nurodytu būdu, taip pat turi būti parengti nauji steigimo dokumentai.  UAB „Juriscon“ teisininkų komanda pasiruošė padėti Jums MB ar UAB pertvarkymo procese bei konsultuoti iškilusiais klausimais.