Įmonės banko sąskaitos perėmimas

Pasikeitus įmonės (UAB, MB ir kt.) vadovui, būtina perimti ir įmonės banko sąskaitą. Naujasis įmonės (UAB, MB ir kt.) vadovas ar jo įgaliotas asmuo perimti sąskaitą gali tik atvykęs į banko skyrių. Perimant įmonės (UAB, MB ir kt.) banko sąskaitą būrina pateikti šiuos dokumentus:

 1. išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki juridiniam asmeniui kreipiantis į banką dėl sąskaitos atidarymo) arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą;
 2. įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą;
 3. juridinio asmens valdymo organo sprendimo originalą arba nuorašą, liudijantį vadovo paskyrimą;
 4. juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo;
 5. sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą

arba

 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę

arba

 • užsienio valstybės piliečio pasą

arba

 • užsienio asmens tapatybės kortelę

arba

 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 1. įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta įmonės steigimo dokumentuose ar įstatymuose.

Bankas gali paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.