Įgaliojimas ar prokūra?

Pažymėtina, kad dažnai įgalioti asmenys įmonės (UAB, MB ir kt.) vardu veikia pagal įmonės (UAB, MB ir kt.) suteiktą įgaliojimą, kuris gali būti tiek vienkartinis, tiek ir daugkartinis, išduodamas konkrečiai apibrėžtiems teisiniams veiksmams, tiek ir visiems su pavedimu susijusiems teisiniams veiksmams.
Tuo tarpu prokūra – bendro pobūdžio (generalinis) įgaliojimas, kuris atstovui suteikia teisę atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su įmonės (UAB, MB ir kt.) verslu.

Prokūra turi būti numatyta įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo dokumentuose. Lyginant su įprastiniu įgaliojimu, prokūra nuo įgaliojimo skiriasi dar ir tuo, kad ji turi būti įregistruota viešame registre ir tik nuo įregistravimo momento ji įsigalioja prokuristo ir trečiųjų asmenų santykiams. Tokiu atveju tretieji asmenys informaciją apie suteiktą prokūrą gali gauti iš Juridinių asmenų registro ir įsitikinti, ar įgaliotas asmuo yra kompetetingas sudaryti atitinkamą sandorį.

Kreipkitės į mus ir mes parengsime prokūrą bei įregistruosime ją Juridinių asmenų registre.

 

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt