Filialo steigimas Lietuvoje

Jeigu jau turite įmonę (UAB, MB ir kt.) ir norite plėsti vykdomą veiklą, viena iš galimybių yra filialo steigimas. Filialas yra struktūrinis įmonės (UAB, MB) padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį įmonės funkcijų. Įmonė (UAB, MB ir kt.) atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal įmonės (UAB, MB ir kt.) prievoles. Funkcijos, kurioms vykdyti filialas steigiamas, nurodomos filialo nuostatuose.

Reikalinga informacija ir dokumentai:

  • Lietuvos Respublikoje įregistruoto steigėjo (juridinio asmens): išrašas iš Juridinių asmenų registro, įstatai, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas;

Jeigu steigėjas bus užsienio juridinis asmuo, reikia pateikti šią informaciją ir dokumentus:

  • išrašas iš Juridinių asmenų registro, įstatai, patvirtinti žyma „Apostille“ ir išversti į lietuvių kalbą;
  • asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, asmens dokumentų kopijos;
  • paskutinių metų finansinė atskaitomybė.
  • filialo pavadinimas;
  • filialo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį. Steigiant filialą yra reikalingas savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei. Jeigu patalpų savininkas yra steigėjas, sutikimas nereikalingas, tačiau būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas. Jeigu patalpų savininkas yra fizinis asmuo, sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jeigu patalpų savininkas yra juridinis asmuo, sutikimas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ir patvirtintas juridinio asmens antspaudu. Jeigu patalpos, kuriose bus registuojama filialo buveinė yra įkeistos, būtina pateikti kreditoriaus (banko) sutikimą;
  • filialo vadovo asmens dokumento kopija, deklaruota jo gyvenamoji vieta;
  • numatoma filialo komercinė-ūkinė veikla.

Kreipkitės į mus ir mes padėsime Jums parengti visus filialo steigimo dokumentus:

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt