Banko sąskaitos atidarymas

Steigiant įmonę (UAB, MB ar kt.) viena iš pagrindinių sąlygų yra banko sąskaitos atidarymas. Kiekviena Lietuvoje įregistruota įmonė (UAB, MB ar kt.) privalo turėti bent vieną sąskaitą, atidarytą Lietuvos banke. Įmonei (UAB, MB ar kt.) banko sąskaitą gali atidaryti įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovas ar jo įgaliotas asmuo, turintis vadovo pasirašytą įgaliojimą.

 

Įmonei (UAB, MB ar kt.) atidarant banko sąskaitą būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą arba VĮ Registrų centro prieigos kodą, būtiną norint gauti elektroninį sertifikuotą įmonės (UAB, MB ar kt.) išrašą;
 2. Įmonės (UAB, MB ar kt.) steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą;
 3. Įmonės (UAB, MB ar kt.) valdymo organo sprendimo originalą, liudijantį vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose;
 4. Įmonės (UAB, MB ar kt.) vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo įmonės (UAB, MB ar kt.) įgaliotas asmuo;
 5. Sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą;
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę;
 • užsienio valstybės piliečio pasą;
 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 1. Įmonės (UAB, MB ar kt.) antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose.
 2. Ryšį su Lietuva pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, patalpų nuomos/panaudos sutartį, sutartį su tiekėju/pirkėju ar kt.)

 

Kreipkitės į mus ir mes suteiksime Jums išsamią konsultaciją dėl banko sąskaitos atidarymo.

 

UAB „Juriscon“

Konstitucijos pr. 23C-109, Vilnius

Tel. +37061422228

+37060022500

El. p. info@juriscon.lt