Asociacijos steigimas

Asociacija apibrėžiama kaip savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius – 3. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“, „klubas“ ar kiti žodžiai, tačiau visos jos veikia pagal tą patį Asociacijų įstatymą.

Jeigu nutarėte steigti asociaciją, Jums tereikia sugalvoti asociacijos pavadinimą bei pateikti 3 steigėjų duomenis ir mes atliksime visus su asociacijos steigimu susijusius veiksmus.

 

Kreipkitės į mus žemiau nurodytais kontaktais:

Tel. 8 614 22 228

8 600 22 500

El.p. info@juriscon.lt