Archyvavimo paslaugos

Likviduojant juridinį asmenį (MB, UAB) po visų finansinių deklaracijų/ataskaitų pateikimo, privaloma perduoti savivaldybės archyvui veiklos dokumentus pagal įmonės (MB, UAB) registracijos vietą. Teisės aktai numato dokumentų saugojimo terminus, taip pat reglamentuojama dokumentų rūšiavimo ir sudėjimo archyvinėse segtuvuose tvarka. Pažymėtina, kad įmonės (MB, UAB) vadovai gali savo nuožiūra numatyti ilgesnius, negu reikalauja įstatymai, dokumentų saugojimo terminus. Paprastai finansiniai dokumentai saugomi 10 metų, o dokumentai, susiję su darbuotojų asmeninėmis bylomis (priėmimo ir atleidimo įsakymai, darbo sutartys, atlyginimo priskaičiavimo žiniaraščiai), saugomi 50 metų. Savivaldybės archyvui perduodami tik tie įmonės (MB, UAB) veiklos dokumentai, kurių įstatymo ar vadovo nustatytas saugojimo terminas nėra pasibaigęs, tuo tarpu kiti turi būti sunaikinami, surašant naikinimo aktą. Gavus savivaldybės archyvo pažymą apie perduotus toliau saugoti įmonės (MB, UAB) dokumentus, juridinis asmuo išregistruojamas iš Juridinių asmenų registro. UAB „Juriscon“ yra įrašyta į dokumentų tvarkymo paslaugų teikėjų sąrašą, skelbiamą oficialiame Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos puslapyje www.archyvai.lt.