Ar gali nepilnametis įsteigti įmonę (UAB, MB)?

Nepilnametis gali įsteigti įmonę (UAB, MB ir kt.), tačiau, nepaisant to, nepilnamečio teisė valdyti, naudoti ar disponuoti turima įmone (UAB, MB ir kt.) yra ribojama. Įmonę (UAB, MB ir kt.), kuri yra nepilnamečio nuosavybė, valdo nepilnamečio tėvai.

Nepilnamečio įmonę (UAB, MB ir kt.) valdo abu tėvai bendru sutarimu. Jei tarp tėvų kyla ginčų, kaip valdyti įmonę (UAB, MB ir kt.), bet kuris jų turi teisę kreiptis į teismą su prašymu nustatyti įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymo tvarką.

Už nepilnamečius iki keturiolikos metų įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo, pirkimo-pardavimo ar kitus su įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymu susijusius sandorius jų vardu sudaro tėvai arba globėjai.

Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų įmonės (UAB, MB ir kt.) steigimo, pirkimo-pardavimo ar kitus su įmonės (UAB, MB ir kt.) valdymu susijusius sandorius sudaro turėdami tėvų arba sutikimą. Sutikimo forma turi atitikti sudaromo sandorio formą.