Apskaitos politika

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nustato, kad
kiekvienas ūkio subjektas (įmonė, UAB, MB) turi pasirinkti apskaitos
politiką, kuria bus vadovaujamasi įmonės veikloje. Apskaitos politikos
pasirinkimas ir patvirtinimas suformuoja aiškius įmonės (UAB, MB)
finansinės apskaitos tvarkymo principus bei taisykles. Kiekvienas verslo
subjektas gali pasirinkti jo poreikius geriausiai atitinkančią apskaitos
politiką. Šiame dokumente turi būti aptartos trys pagrindinės gairės:
1. Įmonės apskaitai taikomi buhalterinės apskaitos standartai ir teisės
aktai;
2. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis;
3. Įmonės turto, nuosavo kapitalo ir kitų pinigų srautų registravimo
taisyklės.
Apskaitos politikos taikymas įmonėje (UAB, MB) padeda išvengti neaiškumų
buhalterinėje apskaitoje bei padeda išvengti papildomos dokumentacijos,
susijusios su turto registravimu įmonėje, ruošimo. UAB „Juriscon“ komanda
pasiruošusi padėti Jums pasirinkti geriausiai Jūsų įmonės (MB, UAB)
poreikius atitinkančią apskaitos politiką.