Akcijų perleidimas

Įmonės akcijų perleidimas įforminamas sutartimi, kuriai privaloma paprastoji rašytinė arba notarinė forma. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 str. 1 d. 3 p. numatyta, kad UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartims, kai parduodama 25 procentai ar daugiau UAB akcijų arba UAB akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 Eur, privaloma notarinė forma.

Perleidžiant UAB akcijas, viena šalis kartu su akcijomis perleidžia susijusias teises bei pareigas, o kita šalis įgyja teises ir prisiima įsipareigojimus. Todėl prieš sudarant UAB akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, siūlytumėme pasikonsultuoti su teisininkais ir dokumentų rengimą patikėti ilgalaikę patirtį turintiems specialistams.

Kodėl verta kreiptis į mus:

  • Konsultuojame įmonės akcijų perleidimo klausimais;
  • padedame pasirinkti tinkamiausią variantą;
  • įvertiname įmonės akcijų perleidimo mokestines pasekmes;
  • atliekame sandorių teisinį vertimą;
  • rengiame įmonės akcijų perleidimo dokumentus, dokumentus notarui bei VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui;
  • atstovaujame kliento interesus pas notarą ir VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre;
  • įregistruojame pakeitimus, padarome įrašus UAB vertybinių popierių sąskaitose.

 

Vienas iš UAB akcijų perleidimo ypatumų – akcininko sutuoktinio sutikimas dėl santuokos metu įgytų UAB akcijų perleidimo. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad sandorius dėl akcijų, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus atvejus, kai sutuoktinis turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą sudaryti tokį sandorį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta nuostata, kad įmonės akcijų perleidimo sandoris be kito sutuoktinio sutikimo gali būti pripažintas negaliojančiu.

Dar vienas specifinis reikalavimas yra susijęs su pirmumo teise įsigyti UAB perleidžiamas akcijas. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 str. 2 dalyje nustatyta, jog pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas UAB akcijas turi akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dieną buvę jos akcininkai.

Šios aplinkybės dar kartą įrodo, jog siekiant išvengti ginčų dėl UAB akcijų perleidimo sandorių ginčijimo, prieš sudarant sandorius, būtina pasikonsultuoti su teisininkais.